Welkom

Gehandicapten Organisatie Noord Limburg – GENNEP e.o.

Doel
De vereniging is werkzaam in Noord Limburg en Gennep e.o. en stelt zich ten doel:

Het bevorderen van de optimale ontplooiing van gehandicapten door eigen      inspanning en in samenwerking met anderen.
De gehandicapten in zelfstandige zelfbepaling en door zelfwerkzaamheid de hun toebehorende plaats in de samenleving te doen innemen, dan wel te behouden.

De gehandicapten de gelegenheid te geven op de voor hen geëigende wijze deel te nemen aan het maatschappelijke leven.

De voorwaarden te scheppen, dat de gehandicapten een zo volwaardig mogelijke plaats in de maatschappij kunnen innemen en behouden.

Activiteiten die worden aangeboden:

Biljarten, vrij of in competitieverband
Kienen
Hobbyclub
Kaarten
“meer informatie over deze activiteiten vindt men elders op de website”