Hobbyclub

Hobbyclub GON

Dinsdag en donderdagmorgen vanaf 09.00 uur.
In overleg zijn er meerdere dagen mogelijk.
voor andere hobby’s staan we natuurlijk ook voor open.

Hoe het begon en de toekomst
Het was in 1996 dat ik in Gennep ben gaan wonen. Helemaal in den vreemde was het voor mij noodzaak contact te zoeken, die vond ik bij de Hobbyclub van het GON. Ik als slager, wist me door de hulp van mede hobbyisten al snel tot een ervaren hobbyist in het maken van diverse soorten producten. Maar het duurde maar kort, we moesten onze ruimte verlaten daar deze een andere bestemming kreeg (huurpand van de gemeente). Een tijdelijke hobbyplaats is er toen gevonden bij een oud aannemersbedrijf, maar door de hoge huur die niet meer was op te brengen moesten we helaas met grote tegenzin stoppen. In 2013 kreeg het GON een nieuw onderkomen in “MFC de Goede Herder”, en daar was een ondanks de beperkte ruimte ook plaats voor de hobbyclub waar we dankbaar gebruik van zijn gaan maken. Op dit moment komen we ruimte tekort.

Het “MFC de Goede Herder” is een prachtige en doeltreffende locatie voor een passende ruimte te scheppen. Het is dan ook de bedoeling om meerdere hobby’s te realiseren, hierbij kun je denken aan keramiek, metaalbewerking, schilderen, beeldhouwen. Als iemand met een voorstel komt kunnen we daar op inhaken en in overleg gaan om dit dan ook gestalte te gaan geven. Van belang is dat er de gelegenheid is voor iedereen een plaats te beiden waar men zich thuis voelt en de hobby kan uitvoeren.
Tekst: Jan van den Elzen

Producten van onze hobbyclub