Sociaaladviseur

Sociaaladviseur GON-Gennep
Nol van Est

Mijn Thema: “MENSEN HELPEN”
Mijn doelstelling is: mensen helpen, en dan met name diegenen die tussen wal en schip dreigen te geraken.
De laatste 12 jaar zijn daar de leden van de gehandicapten organisatie GON-Gennep aan toegevoegd waar ik sociaaladviseur en bestuurslid ben.

Voor hulp of informatie neem gerust contact met mij op.
Tel: 0485-511174
E-mail: sociaaladviseur@gongennep.nl

GON brief Ik heb hulp nodig

Ik heb hulp nodig en nu